Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

53,900

-1,900 (-3.41%)
25/02/2020 15:04

Mở cửa54,000

Cao nhất54,600

Thấp nhất50,100

KLGD256,310

Vốn hóa117,340

Dư mua107,790

Dư bán40,790

Cao 52T 95,600

Thấp 52T53,900

KLBQ 52T92,230

NN mua33,554

% NN sở hữu3.68

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,509

P/E15.91

F P/E14.84

BVPS16,944

P/B3.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACV: HVN VJC VNM SCS ROS
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP