Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

64,100

4,000 (+6.66%)
04/06/2020 11:59

Mở cửa60,400

Cao nhất64,500

Thấp nhất60,400

KLGD1,050,513

Vốn hóa139,546

Dư mua348,487

Dư bán238,487

Cao 52T 95,600

Thấp 52T42,200

KLBQ 52T146,494

NN mua159,200

% NN sở hữu3.36

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,450

P/E17.43

F P/E15.98

BVPS17,217

P/B3.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACV: HVN PLX VNM SCS VJC
Trending: HPG (55.055) - VNM (42.025) - MWG (38.957) - MBB (36.806) - HVN (36.758)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP