Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

82,000

500 (+0.61%)
23/08/2019 15:02

Mở cửa81,500

Cao nhất82,300

Thấp nhất81,400

KLGD28,465

Vốn hóa178,519

Dư mua96,535

Dư bán119,635

Cao 52T 96,300

Thấp 52T78,400

KLBQ 52T76,682

NN mua7,100

% NN sở hữu3.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,630

P/E31.01

F P/E21.68

BVPS14,795

P/B5.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACV: HVN SCS VNM VJC SAS
Trending: MWG (26.226) - VNM (25.980) - HPG (24.278) - FPT (21.372) - VGI (17.036)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP