Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

60,000

-100 (-0.17%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa60,400

Cao nhất60,400

Thấp nhất59,200

KLGD101,193

Vốn hóa130,620

Dư mua59,107

Dư bán21,407

Cao 52T 95,600

Thấp 52T55,000

KLBQ 52T90,898

NN mua900

% NN sở hữu3.69

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,509

P/E17.11

F P/E15.96

BVPS16,944

P/B3.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACV: HVN VJC VNM SCS ROS
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP