Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

44,000

1,500 (+3.53%)
01/04/2020 15:02

Mở cửa42,200

Cao nhất45,000

Thấp nhất42,000

KLGD47,340

Vốn hóa95,788

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 95,600

Thấp 52T42,200

KLBQ 52T99,448

NN mua560,050

% NN sở hữu3.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,450

P/E12.32

F P/E11.30

BVPS16,884

P/B2.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACV: HVN VJC VNM VCB SCS
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP