Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

83,500

1,200 (+1.46%)
19/08/2019 14:52

Mở cửa82,100

Cao nhất83,900

Thấp nhất81,600

KLGD68,920

Vốn hóa181,784

Dư mua76,180

Dư bán99,480

Cao 52T 96,300

Thấp 52T78,400

KLBQ 52T76,716

NN mua50,700

% NN sở hữu3.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,630

P/E31.28

F P/E21.87

BVPS14,795

P/B5.64

Mã xem cùng ACV: HVN VNM SCS VJC VGI
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP