Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

59,500

600 (+1.02%)
13/07/2020 15:02

Mở cửa59,100

Cao nhất59,500

Thấp nhất58,600

KLGD223,865

Vốn hóa129,531

Dư mua142,335

Dư bán68,935

Cao 52T 80,200

Thấp 52T40,000

KLBQ 52T166,688

NN mua105,200

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,450

P/E17.06

F P/E15.65

BVPS17,217

P/B3.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACV: HVN SCS VNM HPG VJC
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP