Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

44,900

1,100 (+2.51%)
03/04/2020 15:03

Mở cửa44,000

Cao nhất45,500

Thấp nhất44,000

KLGD251,852

Vốn hóa97,747

Dư mua182,748

Dư bán63,448

Cao 52T 95,600

Thấp 52T42,200

KLBQ 52T100,710

NN mua32,700

% NN sở hữu3.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,450

P/E12.68

F P/E11.63

BVPS16,884

P/B2.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACV: HVN VJC VNM VCB MWG
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP