Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

53,800

200 (+0.37%)
07/08/2020 15:01

Mở cửa54,200

Cao nhất54,200

Thấp nhất53,100

KLGD70,518

Vốn hóa117,123

Dư mua100,682

Dư bán56,082

Cao 52T 80,200

Thấp 52T40,000

KLBQ 52T172,746

NN mua19,300

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,450

P/E15.54

F P/E58.16

BVPS17,050

P/B3.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACV: HVN VJC VNM HPG SCS
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP