CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS)

Architect & Construction Service Corporation

11,600

1,400 (+13.73%)
04/08/2020 15:02

Mở cửa11,600

Cao nhất11,600

Thấp nhất11,600

KLGD100

Vốn hóa43

Dư mua500

Dư bán300

Cao 52T 14,500

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T184

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,666

P/E3.83

F P/E2.55

BVPS15,621

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACS: CMW CNG CLC CMG CT5
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thương mại 2