CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS)

Architect & Construction Service Corporation

12,000

(%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa48

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,500

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T51

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,666

P/E4.50

F P/E3

BVPS15,587

P/B0.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACS: AAM AC4 ACV ADC ADG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thương mại 2

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-7.69%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+53.85%

+/- Qua 1 năm-6.63%

+/- Niêm yết+26.29%

Cao nhất 52 tuần (23/12/2019)*14,500

Thấp nhất 52 tuần (28/11/2019)*4,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)120

KLGD/Ngày (1 tháng)135

KLGD/Ngày (1 quý)217

KLGD/Ngày (1 năm)52

Nhiều nhất 52 tuần (13/12/2019)*3,400

Ít nhất 52 tuần (18/02/2020)*1