CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS)

Architect & Construction Service Corporation

11,600

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa11,600

Cao nhất11,600

Thấp nhất11,600

KLGD

Vốn hóa43

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,500

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T183

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,666

P/E4.35

F P/E2.90

BVPS15,621

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACS: ACE ALV CLC CMW CNG
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thương mại 2