CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS)

Architect & Construction Service Corporation

11,000

(%)
13/07/2020 15:02

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa44

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,500

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T161

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,666

P/E4.13

F P/E2.75

BVPS15,587

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACS: ABC ADP ACE ACV AFX
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thương mại 2