CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS)

Architect & Construction Service Corporation

6,700

(%)
09/04/2020 15:09

Mở cửa6,700

Cao nhất6,700

Thấp nhất6,700

KLGD

Vốn hóa27

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,500

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T126

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,666

P/E2.51

F P/E1.68

BVPS15,587

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACS: AGG AME AFX AC4 ACB
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thương mại 2

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
29/03/2017CTCP Xây dựng Lục Phát1,000 (VND)70