CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS)

Architect & Construction Service Corporation

9,000

-1,500 (-14.29%)
27/03/2020 15:03

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất9,000

KLGD1,600

Vốn hóa36

Dư mua8,400

Dư bán500

Cao 52T 14,500

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T119

NN mua-

% NN sở hữu0.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,666

P/E3.94

F P/E2.63

BVPS15,587

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACS: ADP ACV SSC T12 TDH
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thương mại 2

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
29/03/2017Đinh Viết Duy618,74415.47
Đặng Lê Dũng600,00015
Lê Đức Nguyên410,01410.25
Lưu Đình Quý287,4947.19
CTCP Đầu tư Xây dựng Ngoại thương221,1605.53
Lê Đức Long202,0005.05
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Đinh Viết Duy618,74415.47
Đặng Lê Dũng600,00015
Lê Đức Nguyên410,01410.25
Trần Thị Mai Hoa287,4947.19
CTCP Đầu tư Xây dựng Ngoại thương200,0005