CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS)

Architect & Construction Service Corporation

6,700

(%)
09/04/2020 15:09

Mở cửa6,700

Cao nhất6,700

Thấp nhất6,700

KLGD

Vốn hóa27

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,500

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T126

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,666

P/E2.51

F P/E1.68

BVPS15,587

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACS: AGG AME AC4 ACB AFX
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thương mại 2

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
29/03/2017Cá nhân nước ngoài6,0000.15Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,294,01082.35
Cổ phiếu quỹ278,8306.97
Tổ chức trong nước421,16010.53
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016CĐ nước ngoài6,1540.15Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước3,840,03696
Cổ phiếu quỹ153,8103.85