CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS)

Architect & Construction Service Corporation

6,700

(%)
09/04/2020 15:09

Mở cửa6,700

Cao nhất6,700

Thấp nhất6,700

KLGD

Vốn hóa27

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,500

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T126

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,666

P/E2.51

F P/E1.68

BVPS15,587

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACS: AGG AME AFX AC4 ACB
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thương mại 2

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
29/03/2017Ông Đặng Lê DũngCTHĐQT1961KS Xây dựng611,0002004
Ông Lê Đức NguyênTVHĐQT1957KS Xây dựng410,0142004
Ông Michio FujinamiTVHĐQT1950Kiến trúc sư2016
Bà Trần Thị Mai HoaTVHĐQT1959KS Xây dựng287,4942004
Ông Đinh Viết DuyTGĐ/TVHĐQT1964KS Xây dựng618,7442004
Bà Trương Thị XuânKTT1963CN Kinh tế113,5502004
Bà Võ Vương Mỹ LộcThành viên BKS1962CN Kinh tế2015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Đặng Lê DũngCTHĐQT1961KS Xây dựng600,0002004
Ông Lê Đức NguyênTVHĐQT1957KS Xây dựng210,0142004
Ông Michio FujinamiTVHĐQT1950Kiến trúc sư2016
Bà Trần Thị Mai HoaTVHĐQT1959KS Xây dựng287,4942004
Ông Đinh Viết DuyTGĐ/TVHĐQT1964KS Xây dựng618,7442004
Bà Trương Thị XuânKTT1963CN Kinh tế-2004