CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM)

A Cuong Mineral Group JSC

Đang bị kiểm soát

600

(%)
13/08/2020 15:05

Mở cửa700

Cao nhất700

Thấp nhất600

KLGD161,427

Vốn hóa31

Dư mua5,333,173

Dư bán1,595,073

Cao 52T 1,000

Thấp 52T300

KLBQ 52T392,783

NN mua-

% NN sở hữu0.96

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*402

P/E1.49

F P/E25.50

BVPS8,310

P/B0.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACM: ITA ROS HQC FLC KLF
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường