CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM)

A Cuong Mineral Group JSC

Đang bị kiểm soát

700

-100 (-12.50%)
22/09/2020 15:05

Mở cửa800

Cao nhất800

Thấp nhất700

KLGD245,030

Vốn hóa36

Dư mua3,040,370

Dư bán1,729,070

Cao 52T 1,000

Thấp 52T300

KLBQ 52T424,757

NN mua-

% NN sở hữu0.91

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*402

P/E1.99

F P/E34

BVPS8,310

P/B0.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACM: ROS BII DST TTA DS3
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-12.50%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+16.67%

+/- Qua 1 năm+40%

+/- Niêm yết-93.10%

Cao nhất 52 tuần (13/07/2020)*1,000

Thấp nhất 52 tuần (27/11/2019)*300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)669,408

KLGD/Ngày (1 tháng)540,466

KLGD/Ngày (1 quý)727,523

KLGD/Ngày (1 năm)424,757

Nhiều nhất 52 tuần (14/07/2020)*3,479,875

Ít nhất 52 tuần (09/10/2019)*1,202