CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM)

A Cuong Mineral Group JSC

Đang bị kiểm soát

600

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa600

Cao nhất600

Thấp nhất500

KLGD342,300

Vốn hóa31

Dư mua339,400

Dư bán1,387,800

Cao 52T 600

Thấp 52T200

KLBQ 52T208,356

NN mua-

% NN sở hữu0.55

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*170

P/E3.53

F P/E19.13

BVPS8,415

P/B0.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACM: ART KVC VHG VIG KSH
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài68,2000.13Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước50,729,67699.47
Tổ chức nước ngoài181,0000.35
Tổ chức trong nước21,1240.04
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
24/04/2018Cá nhân nước ngoài68,2000.13Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước50,729,67699.47
Tổ chức nước ngoài181,0000.35
Tổ chức trong nước21,1240.04
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
09/06/2017Cá nhân nước ngoài5,4000.01Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước50,062,62398.16
Tổ chức nước ngoài380,8000.75
Tổ chức trong nước551,1771.08