CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM)

A Cuong Mineral Group JSC

Đang bị kiểm soát

700

-100 (-12.50%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa800

Cao nhất800

Thấp nhất700

KLGD109,910

Vốn hóa36

Dư mua2,384,990

Dư bán2,750,490

Cao 52T 1,000

Thấp 52T300

KLBQ 52T423,675

NN mua-

% NN sở hữu0.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*402

P/E1.99

F P/E34

BVPS8,310

P/B0.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACM: MST BII DS3 KSH FLC
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/03/2015 31/03/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013