CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM)

A Cuong Mineral Group JSC

Đang bị kiểm soát

600

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa600

Cao nhất600

Thấp nhất500

KLGD342,300

Vốn hóa31

Dư mua339,400

Dư bán1,387,800

Cao 52T 600

Thấp 52T200

KLBQ 52T208,356

NN mua-

% NN sở hữu0.55

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*170

P/E3.53

F P/E19.13

BVPS8,415

P/B0.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACM: ART KVC VHG KSH VIG
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Xuân ThanhCTHĐQT196412/125,003,1001996
Ông Nguyễn Văn HiềnTVHĐQT196312/121996
Ông Phạm Văn TiếnTVHĐQT1954CN Luật2011
Bà Phạm Thị Thúy HạnhTGĐ/TVHĐQT1969CN QTKD624,0001996
Ông Nguyễn Văn QuyếtKTT1987CN Kinh tế1,0002012
Bà Nguyễn Thị DoanTBKS1985CN Kế toán10,0002011
Bà Đinh Thị Ngọc SanThành viên BKS1981CN Kinh tế5,0002013
Bà Phạm Thị Thu HoàiThành viên BKS1991CN Kinh tế5,0002015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Xuân ThanhCTHĐQT196412/125,003,1001996
Ông Nguyễn Văn HiềnTVHĐQT196312/121996
Ông Phạm Văn TiếnTVHĐQT1954CN Luật2011
Bà Vũ Thị Thu HiềnTVHĐQT1978CN QTKD200,0002014
Bà Phạm Thị Thúy HạnhTGĐ/TVHĐQT1969CN QTKD624,0001996
Ông Nguyễn Văn QuyếtKTT1987CN Kinh tế1,0002012
Bà Nguyễn Thị DoanTBKS1985CN Kế toán10,0002011
Bà Đinh Thị Ngọc SanThành viên BKS1981CN Kinh tế5,0002013
Bà Phạm Thị Thu HoàiThành viên BKS1991CN Kinh tế5,0002015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Nguyễn Xuân ThanhCTHĐQT196412/125,003,1001996
Ông Nguyễn Văn HiềnTVHĐQT196312/121996
Ông Phạm Văn TiếnTVHĐQT1954CN Luật2011
Bà Vũ Thị Thu HiềnTVHĐQT1978CN QTKD200,0002014
Bà Phạm Thị Thúy HạnhTGĐ/TVHĐQT1969CN QTKD624,0001996
Ông Nguyễn Văn QuyếtKTT1987CN Kinh tế1,0002012
Bà Nguyễn Thị DoanTBKS1985CN Kế toán10,0002011
Bà Đinh Thị Ngọc SanThành viên BKS1981CN Kinh tế5,0002013
Bà Phạm Thị Thu HoàiThành viên BKS1991CN Kinh tế5,0002015