Architecture and Construction Consultants JSC (OTC: ACCCO)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (131,110) - VNM (118,084) - ROS (101,858) - MBB (100,482) - TCB (97,531)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
07/04/2014Audited FS 2013
02/07/2014Audited FS 2012
05/17/2012Audited FS 2011
02/07/2014Audited FS 2010

Architecture and Construction Consultants JSC

Name: Architecture and Construction Consultants JSC

Abbreviation:ACCCO

Address: 98 Trần Quang Khải - P.Tân Định - Q.1 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 848 4085 - 848 4180

Fax: (84.28) 848 4148

Email:accco@hcm.vnn.vn

Website:http://accco.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 3,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0300422884

Establishment license:

Issued date:

Business license: 4103005263

Issued date: 09/08/2006

Main business scope:

- Tư vấn các thủ tục pháp lý xây dựng.
- Lập dự án đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Lập đồ án quy họach, thiết kế đô thị.
- Thiết kế hoàn chỉnh tất cả các loại công trình
- Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình...

- Được thành lập từ tháng 9 năm 1975, tiền thân là Viện thiết kế thuộc Sở xây dựng TP. HCM.
Quyết định số 6503/QĐ-UBND ngày 23/12/2005 của UBND Tp.HCM về phê duyệt phương án và chuyển công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng thuộc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn thành công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng TP.HCM.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.