CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (HOSE: ACC)

ACC Binh Duong Investment and Construction JSC

19,200

100 (+0.52%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa19,300

Cao nhất19,300

Thấp nhất19,200

KLGD3,310

Vốn hóa192

Dư mua15,200

Dư bán7,170

Cao 52T 22,000

Thấp 52T15,000

KLBQ 52T6,378

NN mua-

% NN sở hữu17.87

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,393

P/E5.63

F P/E3.98

BVPS27,186

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACC: ABT AAM AAA ACL ABS
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC