CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (HOSE: ACC)

ACC Binh Duong Investment and Construction JSC

19,200

100 (+0.52%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa19,300

Cao nhất19,300

Thấp nhất19,200

KLGD3,310

Vốn hóa192

Dư mua15,200

Dư bán7,170

Cao 52T 22,000

Thấp 52T15,000

KLBQ 52T6,378

NN mua-

% NN sở hữu17.87

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,393

P/E5.63

F P/E3.98

BVPS27,186

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACC: ABT AAA AAM ACL ABS
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.52%

+/- Qua 1 tháng+1.86%

+/- Qua 1 quý+11.63%

+/- Qua 1 năm-2.54%

+/- Niêm yết+129.86%

Cao nhất 52 tuần (08/10/2019)*22,000

Thấp nhất 52 tuần (27/07/2020)*15,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)5,715

KLGD/Ngày (1 tháng)14,805

KLGD/Ngày (1 quý)14,445

KLGD/Ngày (1 năm)6,391

Nhiều nhất 52 tuần (20/04/2020)*234,610

Ít nhất 52 tuần (07/10/2019)*10