ACB Capital Management Company Limited (Other: ACBC)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with ACBC: CTG G36 HPG PVS TCB
Trending: HPG (101,155) - MBB (74,555) - VNM (54,629) - TCB (52,994) - ACB (45,808)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 10
04/20/2017FS Quarter 1 of 2017
03/10/2017Liquidity Ratio Report month 12 of 2016
03/10/2017Audited FS 2016
01/18/2017FS Quarter 4 of 2016
10/07/2016FS Quarter 3 of 2016

ACB Capital Management Company Limited

Name: ACB Capital Management Company Limited

Abbreviation:ACBC

Address: 45 Võ Thị Sáu - P.Đa Kao - Q.1 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3830 1099

Fax: (84.28) 3830 1088

Email:acbcinfo@acb.com.vn

Website:http://www.acbcapital.com.vn

Exchange: Khác

Sector: Finance and Insurance

Industry: Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles

Listing date:

Chartered capital: 50,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 41/UBCK-GP

Issued date: 10/28/2008

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Quản lý đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
- Huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam

Được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động vào ngày 28/10/2008.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.