Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB)

Asia Commercial Bank

25,400

(%)
12/08/2020 15:05

Mở cửa25,800

Cao nhất25,900

Thấp nhất25,200

KLGD6,091,725

Vốn hóa42,234

Dư mua1,170,775

Dư bán5,924,975

Cao 52T 26,600

Thấp 52T17,800

KLBQ 52T3,109,043

NN mua-

% NN sở hữu30

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,632

P/E6.99

F P/E6.91

BVPS18,543

P/B1.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACB: HPG MBB CTG VCB FPT
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Á Châu

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.17%

+/- Qua 1 tháng+5.83%

+/- Qua 1 quý+17.05%

+/- Qua 1 năm+15.98%

+/- Niêm yết+81.05%

Cao nhất 52 tuần (18/02/2020)*26,600

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*17,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)5,583,421

KLGD/Ngày (1 tháng)3,695,599

KLGD/Ngày (1 quý)3,977,752

KLGD/Ngày (1 năm)3,109,043

Nhiều nhất 52 tuần (09/03/2020)*16,776,046

Ít nhất 52 tuần (04/09/2019)*365,320