Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng

Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)

Asia Commercial Joint Stock Bank

21,900

50 (+0.23%)
28/11/2023 15:00

Mở cửa21,900

Cao nhất22,100

Thấp nhất21,700

KLGD4,187,100

Vốn hóa85,060.70

Dư mua368,400

Dư bán6,000

Cao 52T 24,400

Thấp 52T18,300

KLBQ 52T6,054,867

NN mua-

% NN sở hữu30

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0.05

Beta0.73

EPS4,211

P/E5.19

F P/E5.29

BVPS17,205

P/B1.27

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC 4 quý gần nhất
Mã xem cùng ACB: MBB HPG TCB STB SHB
Trending: NVL (123,145) - HPG (91,175) - DIG (67,078) - CEO (66,814) - VIC (58,377)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đi vào hoạt động ngày 04 tháng 06 năm 1993. ACB hoạt động trên các lĩnh vực : Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng; Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng; Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và ch... Xem thêm