Asia Commercial Bank (HOSE: ACB)

36,250

-300 (-0.82%)
05/18/2021 15:00

Open36,600

High36,600

Low35,900

Vol7,881,100

Market Cap.78,356.49

Remain Bid134,300

Remain Ask50,900

52Wk High36,600

52Wk Low16,800

52Wk Avg Vol7,920,474

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)30

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*3,511

P/E10.41

F P/E9.31

BVPS17,547

P/B2.08

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with ACB: MBB TCB HPG STB CTG
Trending: HPG (157,681) - VNM (133,869) - MBB (125,367) - ROS (123,853) - STB (107,683)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Board of Management

TimeFull namePositionsYear of BirthEducationShare of ownershipTime
12/31/2020Ông Trần Hùng HuyChairman of BOD1978PhD of Economics74,071,6702002
Ông Nguyễn Thành LongVice Chairman of BOD1951Bachelor of Commerce797,0692012
Bà Đặng Thu ThủyMember of BOD1955University of Economics/25,817,7881993
Bà Đinh Thị HoaMember of BOD1961Master of Business Administration/32,5222012
Ông Dominic Timothy Charles ScrivenMember of BOD1963Bachelor of Laws2015
Ông Hiep Van VoMember of BOD-N/aIndependence
Ông Huang Yuan ChiangMember of BOD-N/aIndependence
Ông Đỗ Minh ToànCEO1971Bachelor of Laws/Master of Business Administration/Bachelor of Economics1,416,4151995
Ông Bùi Tấn TàiDeputy CEO1973Master of Business Administration/Bachelor of Economics81,8401995
Ông Đàm Văn TuấnMember of BOD/Deputy CEO1951Bachelor of Economics/Master of Finance87,0641994
Ông Nguyễn Đức Thái HânDeputy CEO1967Bachelor55,8401995
Bà Nguyễn Ngọc Như UyênDeputy CEO-Master of Business Administration39,0002015
Bà Nguyễn Thị HaiDeputy CEO-Bachelor of Banking1993
Bà Nguyễn Thị Tuyết VânDeputy CEO-Bachelor of Economics42,9372008
Ông Từ Tiến PhátDeputy CEO1974Master of Business Administration438,1001996
Ông Nguyễn Văn HòaChief Accountant/Deputy CEO1969University119,8921995
Ông Huỳnh Nghĩa HiệpChief of Supervisory Board1953Bachelor of Commerce419,9421994
Bà Hoàng NgânMember of Supervisory Board1954University of Economics91,3871993
Bà Nguyễn Thị Minh LanMember of Supervisory Board1965Bachelor of Banking/Bachelor of Public Administration2013
Bà Phùng Thị TốtMember of Supervisory Board1950University of Economics116,8441993
TimeFull namePositionsYear of BirthEducationShare of ownershipTime
06/30/2020Ông Trần Hùng HuyChairman of BOD1978PhD of Economics56,978,2082002
Ông Nguyễn Thành LongVice Chairman of BOD1951Bachelor of Commerce613,1302012
Bà Đặng Thu ThủyMember of BOD1955University of Economics/19,859,8371993
Bà Đinh Thị HoaMember of BOD1961Master of Business Administration/25,0182012
Ông Dominic Timothy Charles ScrivenMember of BOD1963Bachelor of Laws2015
Ông Hiep Van VoMember of BOD-N/aIndependence
Ông Huang Yuan ChiangMember of BOD-N/aIndependence
Ông Đỗ Minh ToànCEO1971Bachelor of Laws/Master of Business Administration/Bachelor of Economics1,089,5501995
Ông Bùi Tấn TàiDeputy CEO1973Master of Business Administration/Bachelor of Economics42,9541995
Ông Đàm Văn TuấnMember of BOD/Deputy CEO1951Bachelor of Economics/Master of Finance66,9731994
Ông Nguyễn Đức Thái HânDeputy CEO1967Bachelor42,9541995
Bà Nguyễn Ngọc Như UyênDeputy CEO-Master of Business Administration30,0002015
Bà Nguyễn Thị HaiDeputy CEO-Bachelor of Banking1993
Bà Nguyễn Thị Tuyết VânDeputy CEO-Bachelor of Economics33,0292008
Ông Từ Tiến PhátDeputy CEO1974Master of Business Administration337,0001996
Ông Nguyễn Văn HòaChief Accountant/Deputy CEO/Finance Director1969University58,2551995
Ông Huỳnh Nghĩa HiệpChief of Supervisory Board1953Bachelor of Commerce323,0331994
Bà Hoàng NgânMember of Supervisory Board1954University of Economics70,2981993
Bà Nguyễn Thị Minh LanMember of Supervisory Board1965Bachelor of Banking/Bachelor of Public Administration2013
Bà Phùng Thị TốtMember of Supervisory Board1950University of Economics89,8801993
TimeFull namePositionsYear of BirthEducationShare of ownershipTime
12/31/2019Ông Trần Hùng HuyChairman of BOD1978PhD of Economics56,978,2082002
Ông Nguyễn Thành LongVice Chairman of BOD1951Bachelor of Commerce613,1302012
Bà Đặng Thu ThủyMember of BOD1955University of Economics/19,859,8371993
Bà Đinh Thị HoaMember of BOD1961Master of Business Administration/25,0192012
Ông Dominic Timothy Charles ScrivenMember of BOD1963Bachelor of Laws2015
Ông Hiep Van VoMember of BOD-N/aIndependence
Ông Huang Yuan ChiangMember of BOD-N/aIndependence
Ông Đỗ Minh ToànCEO1971Bachelor of Laws/Master of Business Administration/Bachelor of Economics639,5501995
Ông Bùi Tấn TàiDeputy CEO1973Master of Business Administration/Bachelor of Economics42,9541995
Ông Đàm Văn TuấnMember of BOD/Deputy CEO1951Bachelor of Economics/Master of Finance66,9731994
Ông Nguyễn Đức Thái HânDeputy CEO1967Bachelor42,9541995
Bà Nguyễn Ngọc Như UyênDeputy CEO-Master of Business Administration2015
Bà Nguyễn Thị HaiDeputy CEO-Bachelor of Banking1993
Bà Nguyễn Thị Tuyết VânDeputy CEO-Bachelor of Economics33,0292008
Ông Từ Tiến PhátDeputy CEO1974Master of Business Administration1996
Ông Nguyễn Văn HòaChief Accountant/Deputy CEO/Finance Director1969University58,2551995
Ông Huỳnh Nghĩa HiệpChief of Supervisory Board1953Bachelor of Commerce323,0331994
Bà Hoàng NgânMember of Supervisory Board1954University of Economics70,2981993
Bà Nguyễn Thị Minh LanMember of Supervisory Board1965Bachelor of Banking/Bachelor of Public Administration2013
Bà Phùng Thị TốtMember of Supervisory Board1950University of Economics89,8801993
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.