Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)

Asia Commercial Bank

33,100

-750 (-2.22%)
16/04/2021 15:00

Mở cửa33,800

Cao nhất34,050

Thấp nhất32,700

KLGD8,403,400

Vốn hóa71,547.59

Dư mua314,200

Dư bán81,000

Cao 52T 35,200

Thấp 52T15,200

KLBQ 52T7,438,225

NN mua-

% NN sở hữu30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,511

P/E9.64

F P/E11.98

BVPS16,399

P/B2.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng ACB: MBB HPG STB TCB CTG
Trending: HPG (142.376) - ROS (140.014) - FLC (117.893) - MBB (110.008) - STB (108.921)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2020Ông Trần Hùng HuyCTHĐQT1978T.S K.Tế74,071,6702002
Ông Nguyễn Thành LongPhó CTHĐQT1951CN Thương mại797,0692012
Bà Đặng Thu ThủyTVHĐQT1955ĐH Kinh tế/ĐH KHXH & NV Tp.HCM25,817,7881993
Bà Đinh Thị HoaTVHĐQT1961ThS QTKD/CN Khoa học32,5222012
Ông Dominic Timothy Charles ScrivenTVHĐQT1963CN Luật2015
Ông Hiep Van VoTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Huang Yuan ChiangTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Đỗ Minh ToànTGĐ1971CN Luật/ThS QTKD/CN Kinh tế1,416,4151995
Ông Bùi Tấn TàiPhó TGĐ1973ThS QTKD/CN Kinh tế81,8401995
Ông Đàm Văn TuấnTVHĐQT/Phó TGĐ1951CN Kinh tế/ThS Tài chính87,0641994
Ông Nguyễn Đức Thái HânPhó TGĐ1967Cử nhân55,8401995
Bà Nguyễn Ngọc Như UyênPhó TGĐ-ThS QTKD39,0002015
Bà Nguyễn Thị HaiPhó TGĐ-CN Ngân Hàng1993
Bà Nguyễn Thị Tuyết VânPhó TGĐ-CN Kinh tế42,9372008
Ông Từ Tiến PhátPhó TGĐ1974ThS QTKD438,1001996
Ông Nguyễn Văn HòaKTT/Phó TGĐ1969Đại học119,8921995
Ông Huỳnh Nghĩa HiệpTBKS1953CN Thương mại419,9421994
Bà Hoàng NgânThành viên BKS1954ĐH Kinh tế91,3871993
Bà Nguyễn Thị Minh LanThành viên BKS1965CN Ngân Hàng/CN Hành Chánh2013
Bà Phùng Thị TốtThành viên BKS1950ĐH Kinh tế116,8441993
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Trần Hùng HuyCTHĐQT1978T.S K.Tế56,978,2082002
Ông Nguyễn Thành LongPhó CTHĐQT1951CN Thương mại613,1302012
Bà Đặng Thu ThủyTVHĐQT1955ĐH Kinh tế/ĐH KHXH & NV Tp.HCM19,859,8371993
Bà Đinh Thị HoaTVHĐQT1961ThS QTKD/CN Khoa học25,0182012
Ông Dominic Timothy Charles ScrivenTVHĐQT1963CN Luật2015
Ông Hiep Van VoTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Huang Yuan ChiangTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Đỗ Minh ToànTGĐ1971CN Luật/ThS QTKD/CN Kinh tế1,089,5501995
Ông Bùi Tấn TàiPhó TGĐ1973ThS QTKD/CN Kinh tế42,9541995
Ông Đàm Văn TuấnTVHĐQT/Phó TGĐ1951CN Kinh tế/ThS Tài chính66,9731994
Ông Nguyễn Đức Thái HânPhó TGĐ1967Cử nhân42,9541995
Bà Nguyễn Ngọc Như UyênPhó TGĐ-ThS QTKD30,0002015
Bà Nguyễn Thị HaiPhó TGĐ-CN Ngân Hàng1993
Bà Nguyễn Thị Tuyết VânPhó TGĐ-CN Kinh tế33,0292008
Ông Từ Tiến PhátPhó TGĐ1974ThS QTKD337,0001996
Ông Nguyễn Văn HòaKTT/Phó TGĐ/GĐ Tài chính1969Đại học58,2551995
Ông Huỳnh Nghĩa HiệpTBKS1953CN Thương mại323,0331994
Bà Hoàng NgânThành viên BKS1954ĐH Kinh tế70,2981993
Bà Nguyễn Thị Minh LanThành viên BKS1965CN Ngân Hàng/CN Hành Chánh2013
Bà Phùng Thị TốtThành viên BKS1950ĐH Kinh tế89,8801993
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Trần Hùng HuyCTHĐQT1978T.S K.Tế56,978,2082002
Ông Nguyễn Thành LongPhó CTHĐQT1951CN Thương mại613,1302012
Bà Đặng Thu ThủyTVHĐQT1955ĐH Kinh tế/ĐH KHXH & NV Tp.HCM19,859,8371993
Bà Đinh Thị HoaTVHĐQT1961ThS QTKD/CN Khoa học25,0192012
Ông Dominic Timothy Charles ScrivenTVHĐQT1963CN Luật2015
Ông Hiep Van VoTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Huang Yuan ChiangTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Đỗ Minh ToànTGĐ1971CN Luật/ThS QTKD/CN Kinh tế639,5501995
Ông Bùi Tấn TàiPhó TGĐ1973ThS QTKD/CN Kinh tế42,9541995
Ông Đàm Văn TuấnTVHĐQT/Phó TGĐ1951CN Kinh tế/ThS Tài chính66,9731994
Ông Nguyễn Đức Thái HânPhó TGĐ1967Cử nhân42,9541995
Bà Nguyễn Ngọc Như UyênPhó TGĐ-ThS QTKD2015
Bà Nguyễn Thị HaiPhó TGĐ-CN Ngân Hàng1993
Bà Nguyễn Thị Tuyết VânPhó TGĐ-CN Kinh tế33,0292008
Ông Từ Tiến PhátPhó TGĐ1974ThS QTKD1996
Ông Nguyễn Văn HòaKTT/Phó TGĐ/GĐ Tài chính1969Đại học58,2551995
Ông Huỳnh Nghĩa HiệpTBKS1953CN Thương mại323,0331994
Bà Hoàng NgânThành viên BKS1954ĐH Kinh tế70,2981993
Bà Nguyễn Thị Minh LanThành viên BKS1965CN Ngân Hàng/CN Hành Chánh2013
Bà Phùng Thị TốtThành viên BKS1950ĐH Kinh tế89,8801993
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.