CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT)

Bentre Aquaproduct Import And Export JSC

33,700

2,200 (+6.98%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa31,500

Cao nhất33,700

Thấp nhất31,500

KLGD540

Vốn hóa387

Dư mua1,020

Dư bán1,210

Cao 52T 38,700

Thấp 52T30,100

KLBQ 52T397

NN mua-

% NN sở hữu2.57

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,235

P/E7.44

F P/E8.89

BVPS35,934

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABT: AAM ACL VNM ANV AAA
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre