CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT)

Bentre Aquaproduct Import And Export JSC

31,150

(%)
06/07/2020 15:00

Mở cửa31,150

Cao nhất31,150

Thấp nhất31,150

KLGD

Vốn hóa439

Dư mua10,210

Dư bán14,180

Cao 52T 37,500

Thấp 52T30,100

KLBQ 52T460

NN mua-

% NN sở hữu2.57

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,235

P/E7.36

F P/E17.58

BVPS28,521

P/B1.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABT: AAM AAA ACL VNM AGM
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre