CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT)

Bentre Aquaproduct Import And Export JSC

32,000

1,400 (+4.58%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa32,000

Cao nhất32,000

Thấp nhất32,000

KLGD1,040

Vốn hóa368

Dư mua2,580

Dư bán270

Cao 52T 36,700

Thấp 52T30,000

KLBQ 52T564

NN mua-

% NN sở hữu2.59

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,235

P/E7.23

F P/E17.27

BVPS35,635

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABT: AAM ACL AAA BBC DHC
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.88%

+/- Qua 1 tháng+1.43%

+/- Qua 1 quý+1.27%

+/- Qua 1 năm-5.04%

+/- Niêm yết+181.29%

Cao nhất 52 tuần (05/09/2019)*36,688

Thấp nhất 52 tuần (27/07/2020)*30,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)980

KLGD/Ngày (1 tháng)1,773

KLGD/Ngày (1 quý)973

KLGD/Ngày (1 năm)568

Nhiều nhất 52 tuần (03/07/2020)*17,980

Ít nhất 52 tuần (12/09/2019)*10