CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT)

Bentre Aquaproduct Import And Export JSC

31,550

-1,900 (-5.68%)
03/06/2020 15:00

Mở cửa31,550

Cao nhất31,550

Thấp nhất31,550

KLGD20

Vốn hóa363

Dư mua1,620

Dư bán2,060

Cao 52T 38,700

Thấp 52T30,100

KLBQ 52T371

NN mua-

% NN sở hữu2.57

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,235

P/E7.90

F P/E9.44

BVPS34,996

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABT: AAM ACL AAA ACC DBC
Trending: HPG (58.347) - VNM (43.689) - MWG (40.705) - HVN (40.197) - MBB (36.244)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.64%

+/- Qua 1 tháng-1.41%

+/- Qua 1 quý+3.19%

+/- Qua 1 năm-12.02%

+/- Niêm yết+177.34%

Cao nhất 52 tuần (18/06/2019)*38,711

Thấp nhất 52 tuần (17/01/2020)*30,088

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)26

KLGD/Ngày (1 tháng)107

KLGD/Ngày (1 quý)766

KLGD/Ngày (1 năm)372

Nhiều nhất 52 tuần (25/03/2020)*9,290

Ít nhất 52 tuần (14/06/2019)*10