CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT)

Bentre Aquaproduct Import And Export JSC

32,000

(%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa32,000

Cao nhất32,000

Thấp nhất32,000

KLGD

Vốn hóa368

Dư mua5,030

Dư bán40

Cao 52T 39,100

Thấp 52T30,100

KLBQ 52T437

NN mua-

% NN sở hữu2.64

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,235

P/E7.56

F P/E9.03

BVPS35,934

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABT: AAM ACL AAA VNM ACC
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre