CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT)

Bentre Aquaproduct Import And Export JSC

32,000

(%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa33,500

Cao nhất33,500

Thấp nhất32,000

KLGD110

Vốn hóa368

Dư mua510

Dư bán200

Cao 52T 36,700

Thấp 52T30,000

KLBQ 52T558

NN mua-

% NN sở hữu2.59

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,235

P/E7.56

F P/E18.06

BVPS35,635

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABT: AAM AAA ACL ACC ABS
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre