CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT)

Bentre Aquaproduct Import And Export JSC

32,000

(%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa32,000

Cao nhất32,000

Thấp nhất32,000

KLGD

Vốn hóa368

Dư mua1,110

Dư bán340

Cao 52T 36,700

Thấp 52T30,000

KLBQ 52T563

NN mua-

% NN sở hữu2.59

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,235

P/E7.56

F P/E18.06

BVPS35,635

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABT: AAM ACL AAA ACC ABS
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre