CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS)

BinhThuan Agriculture Services JSC

26,900

1,750 (+6.96%)
03/04/2020 14:11

Mở cửa26,900

Cao nhất26,900

Thấp nhất26,900

KLGD104,470

Vốn hóa775

Dư mua99,460

Dư bán

Cao 52T 26,900

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T97,640

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,147

P/E21.93

F P/E23.86

BVPS14,008

P/B1.92

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABS: AMD HAI PLX VNM VIC
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Sự kiện sắp diễn ra