CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS)

BinhThuan Agriculture Services JSC

11,200

(%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa11,200

Cao nhất11,250

Thấp nhất10,950

KLGD132,770

Vốn hóa323

Dư mua7,910

Dư bán21,810

Cao 52T 34,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T146,851

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,147

P/E9.76

F P/E6.44

BVPS13,801

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABS: HPG PMC SHB MBG TVB
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.75%

+/- Qua 1 tháng-8.94%

+/- Qua 1 quý-22.14%

+/- Qua 1 năm+7.42%

+/- Niêm yết+7.42%

Cao nhất 52 tuần (09/04/2020)*33,982

Thấp nhất 52 tuần (29/07/2020)*10,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)129,858

KLGD/Ngày (1 tháng)123,218

KLGD/Ngày (1 quý)166,053

KLGD/Ngày (1 năm)146,851

Nhiều nhất 52 tuần (25/06/2020)*506,250

Ít nhất 52 tuần (21/04/2020)*480