CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS)

BinhThuan Agriculture Services JSC

11,200

100 (+0.90%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa11,100

Cao nhất11,300

Thấp nhất10,800

KLGD203,470

Vốn hóa323

Dư mua3,250

Dư bán17,550

Cao 52T 34,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T146,996

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,147

P/E9.68

F P/E6.38

BVPS13,801

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABS: AAA AAM HPG VNM MBG
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận