CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS)

BinhThuan Agriculture Services JSC

23,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,840

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 75,800

Thấp 52T10,400

KLBQ 52T247,549

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0.02

Beta0.71

EPS*1,280

P/E17.97

F P/E32.14

BVPS11,369

P/B2.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng ABS: MBB HPG FIT PSH FLC
Trending: HPG (119,244) - MBB (92,328) - FLC (63,162) - VNM (61,768) - HVN (60,736)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.