CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS)

BinhThuan Agriculture Services JSC

26,900

1,750 (+6.96%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa26,900

Cao nhất26,900

Thấp nhất26,900

KLGD108,670

Vốn hóa775

Dư mua113,630

Dư bán

Cao 52T 26,900

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T98,559

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,147

P/E21.93

F P/E23.86

BVPS14,008

P/B1.92

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABS: AMD HAI VNM VIC PLX
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận