CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS)

BinhThuan Agriculture Services JSC

11,500

-250 (-2.13%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa11,700

Cao nhất11,750

Thấp nhất11,150

KLGD87,040

Vốn hóa331

Dư mua20,030

Dư bán22,520

Cao 52T 34,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T146,790

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,147

P/E10.24

F P/E6.76

BVPS13,801

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABS: HPG PMC MBG TVB VNM
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận