Mã xem cùng ABBVIETNAM: HVN VNM
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)