CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)

An Phat Bioplastics JSC

10,650

-150 (-1.39%)
07/04/2020 15:00

Mở cửa10,950

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,450

KLGD1,513,250

Vốn hóa1,823

Dư mua174,550

Dư bán127,380

Cao 52T 18,800

Thấp 52T9,400

KLBQ 52T2,609,487

NN mua9,690

% NN sở hữu2.44

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,115

P/E9.69

F P/E3.63

BVPS15,693

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AAA: VNM HPG MWG HVN VCB
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa An Phát Xanh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.79%

+/- Qua 1 tháng-13.77%

+/- Qua 1 quý-13.41%

+/- Qua 1 năm-38.05%

+/- Niêm yết-17.77%

Cao nhất 52 tuần (12/04/2019)*18,794

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*9,390

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,730,072

KLGD/Ngày (1 tháng)1,835,485

KLGD/Ngày (1 quý)1,919,772

KLGD/Ngày (1 năm)2,609,487

Nhiều nhất 52 tuần (08/04/2019)*9,597,180

Ít nhất 52 tuần (20/03/2020)*803,610