CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)

An Phat Bioplastics JSC

12,600

50 (+0.40%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa12,550

Cao nhất12,650

Thấp nhất12,450

KLGD1,227,740

Vốn hóa2,157

Dư mua156,790

Dư bán108,300

Cao 52T 18,800

Thấp 52T11,900

KLBQ 52T2,669,469

NN mua2,000

% NN sở hữu2.45

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,115

P/E11.26

F P/E4.21

BVPS18,753

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AAA: HPG MBB ROS CTG POW
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa An Phát Xanh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.61%

+/- Qua 1 tháng-0.40%

+/- Qua 1 quý-17.92%

+/- Qua 1 năm-9.91%

+/- Niêm yết-2.71%

Cao nhất 52 tuần (12/04/2019)*18,794

Thấp nhất 52 tuần (14/01/2020)*11,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,215,938

KLGD/Ngày (1 tháng)1,637,566

KLGD/Ngày (1 quý)2,199,072

KLGD/Ngày (1 năm)2,675,240

Nhiều nhất 52 tuần (08/04/2019)*9,597,180

Ít nhất 52 tuần (23/08/2019)*904,360