CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)

An Phat Bioplastics JSC

13,300

150 (+1.14%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa13,300

Cao nhất13,800

Thấp nhất13,150

KLGD3,456,060

Vốn hóa2,277

Dư mua346,820

Dư bán132,640

Cao 52T 18,800

Thấp 52T10,700

KLBQ 52T2,715,591

NN mua11,900

% NN sở hữu2.55

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,115

P/E11.79

F P/E4.41

BVPS19,077

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AAA: HPG MBB ROS POW VNM
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa An Phát Xanh

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018 CTCP An Tiến Industries 278,500 (VND)50.99
CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát910,000 (VND)100
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH Nhựa Thakhek3 (USD)100
CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát100,000 (VND)65
CTCP Nhựa và Khoảng sản An Phát - Yên Bái136,000 (VND)35.29
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016Công ty TNHH Nhựa Thakhek3 (USD)100
CTCP Nhựa và Khoảng sản An Phát - Yên Bái136,000 (VND)72.79
CTCP Nhựa, Bao bì Vinh30,000 (VND)33.22