CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)

An Phat Bioplastics JSC

13,300

150 (+1.14%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa13,300

Cao nhất13,800

Thấp nhất13,150

KLGD3,456,060

Vốn hóa2,277

Dư mua346,820

Dư bán132,640

Cao 52T 18,800

Thấp 52T10,700

KLBQ 52T2,715,591

NN mua11,900

% NN sở hữu2.55

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,115

P/E11.79

F P/E4.41

BVPS19,077

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AAA: HPG MBB ROS POW VNM
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa An Phát Xanh

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài803,0740.47Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước68,324,51939.91
Tổ chức nước ngoài16,249,6759.49
Tổ chức trong nước85,822,70850.13
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
18/01/2018CĐ lớn33,184,83739.69Chart cơ cấu sở hửu
CĐ nước ngoài10,288,16012.31
CĐ trong nước sở hữu dưới 5% số cổ phiếu40,126,99148
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
12/01/2017CĐ lớn31,951,55756.09Chart cơ cấu sở hửu