CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)

An Phat Bioplastics JSC

12,300

(%)
14/02/2020 15:00

Mở cửa12,300

Cao nhất12,400

Thấp nhất12,150

KLGD1,618,790

Vốn hóa2,106

Dư mua205,610

Dư bán278,880

Cao 52T 18,800

Thấp 52T10,700

KLBQ 52T2,699,200

NN mua200

% NN sở hữu2.58

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,115

P/E11.03

F P/E4.13

BVPS19,077

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AAA: HPG MBB POW CTG VNM
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa An Phát Xanh

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

30/06/2016 30/06/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2009 31/12/2009