VN-Index
HNX-Index
UPCOM-Index
GTGD
KLGD
Số lượng cổ phiếu  
KL niêm yết  
KL lưu hành  
Nước ngoài Mua  
Nước ngoài Bán  
KL đặt mua  
KL đặt bán  
KL thỏa thuận  
GT thỏa thuận  
Ngành:  
Ngành con:  
Vốn hóa TT  
Giá tham chiếu  
Giá trần  
Cổ tức bằng tiền mặt  
Giá sàn  
Giá mới nhất  
Giá mở cửa  
loading
Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
Mã CKGiá trịGiáThay đổi
NN mua: Nước ngoài mua ròng (cp), NN bán: nước ngoài bán ròng (cp), GTGD: GTGD lớn nhất (triệu đồng), GTGD TB: GTGD trung bình trong 10 phiên (triệu đồng)
Mã CKKLGiáThay đổiP/EP/BEPSVốn hóa
P/E thấp nhất, P/B thấp nhất, EPS lớn nhất, Vốn hóa lớn nhất (tỷ đồng)
* Chênh lệch mua - bán
HÀNG HÓA
Vàng: SJC
Dầu thô
Dầu thô
$
Đồng
Đồng
Đường
Đường
Cà Phê
Cafe
Gas
Gas
Ngô
Ngô
TIỀN TỆ
US Dollar Index:
image1
image2
image3
image4
image5
image6

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

;