HOSE (4) | HNX (4) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 16
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/06/2023 FOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOC của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán-Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT-Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 19/06/2023 trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 9h00-11h00, chiều 14h00 đến 16h00)
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:
  Ø Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người đến nhận cổ tức.
  Ø Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.năm 2022
 • 23/06/2023 ONE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONE của CTCP Truyền thông số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau (Công ty sẽ gửi thông báo tới địa chỉ của các cổ đông và đăng trên website Công ty)
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách La Thành, số 218 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2022;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/04/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/04/2023. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 27/06/2023 GLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: từ 13h30 – 17h00, ngày 27/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ Thông báo sau cho các cổ đông.
 • 28/06/2023 TGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: http://www.truongphucable.vn hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Thời gian họp: Dự kiến thứ Tư ngày 28/06/2023
 • 29/06/2023 ITD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã CK: ITD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/11/20230511_20230510___itd___tb_ngay_dkcc_tham_du_dhdcd_thuong_nien_nam_2023.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.