HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/04/2024 KST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 25/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
 • 25/04/2024 ELC: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM như sau: 

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/3/6/20240306_20240305___elc___tb_ndkcc_tham_du_dhdcd_tn_2024.pdf

 • 06/05/2024 PMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMT của CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 0,89%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 89 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ: Ngõ 41 đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định), bắt đầu từ ngày 06/05/2024 và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
 • 13/05/2024 VIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIE của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/05/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 • 16/05/2024 FOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOC của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 16/05/2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: + Tại Hà Nội: Phòng họp Galaxy 1, tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  + Tại TP.Hồ Chí Minh: Phòng họp Galaxy 1, Tầng 6, Tòa nhà nhà Sở Chứng khoán, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.