HOSE (3) | HNX (5) | UPCOM (11) Tổng số công ty: 19
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/09/2020 CTR: Ngày 28/09/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 28/09/2020 GLT: Thông báo đăng ký chốt quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt
 • 29/09/2020 TTN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTN của CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu đến Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam tại địa chỉ: Phòng Quản lý Tài chính – Số 2, đường Tiên Phong 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xuất trình Chứng minh nhân dân (bản gốc) và sổ cổ đông để làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 29/09/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/10/2020 FOX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông từ ngày 30/10/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;