HOSE (2) | HNX (18) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/03/2024 BDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDB của CTCP Sách và thiết bị Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 28/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
            - Nội dung họp: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2024; Bầu HĐQT và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/06/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/03/2024 LBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBE của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 30/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An. Địa chỉ:
  Số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
            - Nội dung họp: Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2024
 • 05/04/2024 STC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STC của CTCP Sách và Thiết bị Trường học tại Tp, HCM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1cổ phiếu –1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 11/04/2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh – Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên Website Công ty trước ngày tổ chức đại hội.
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 14%.
  + Đối với cổ phiếu: 14%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 05/04/2024.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài vụ, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh – Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 05/04/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/04/2024 FPT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/17/20210517_20210517 - FPT - TB NY & GD CP ESOP.pdf

 • 10/04/2024 FPT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/2/7/20240207_20240206___fpt___tb_so_203_ve_ngay_dkcc_tham_du_dhdcd_thuong_nien_2024.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.