HOSE (5) | HNX (25) | UPCOM (20) Number of companies: 50
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/13/2021 QST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QST của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 09/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang. Địa chỉ: đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tổng kết, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty, thông qua báo cáo sử dụng tiền vốn do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  + Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát công ty;
  + Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty (Mục 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập; Vốn điều lệ của công ty là 32.400.000.000 đồng);
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 13/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh. Địa chỉ: số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/05/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/14/2021 LBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBE của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2021
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 12% (1.200đ/cổ phiếu)
            - Thời gian thực hiện: 14/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang theo CMND và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/05/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/18/2021 SED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SED của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán tài vụ, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam - 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 18/05/2021 và xuất trình CMND.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/18/2021 HEV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEV của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các vấn đề quan trọng khác của công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề, tầng 2, số 73 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 18/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/19/2021 VIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIE của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.