HOSE (8) | HNX (24) | UPCOM (18) Number of companies: 50
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/23/2024 TPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPH của CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 28, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu mang theo giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2024.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/27/2024 EPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPH của CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/05/2024 và xuất trình căn cước công dân.
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
 • 05/29/2024 BED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BED của CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/30/2024 EID: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EID của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/05/2024.
  Địa chỉ cụ thể: Tầng 4 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
  Điện thoại: 024 3512 2649
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/31/2024 CAB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAB của CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 326 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (địa chỉ: số 3/84 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần kể từ ngày 31/05/2024.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản: hoàn thiện Giấy đăng ký nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền theo thông báo của Công ty được đăng tải trên website theo đường dẫn: http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/codong.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.