HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/09/2023 ILB: Thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức 2022 bằng tiền đối với Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/8/28/20230828_20230828___ilb____tb_so_1434_ndkcc_tra_co_tuc__nam_2022_bang_tien.pdf

 • 05/10/2023 IST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IST của CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/10/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục tại Văn phòng làm việc Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần, địa chỉ: số 7/20 đường ĐT 743, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/10/2023 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.