HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 6
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/03/2024 BSC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSC của CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thứ Sáu, ngày 22/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng Hội nghị Hoa viên Tri kỷ -123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.